-Elleriyle balık tuttu.

-Evini kurdu. 

-Kendine kemiklerden taht yaparak krallığını ilan etti.

-Gerekirse maymunlarla bile kavga etti.

-Uzun yola çıkmadan önce kendine ayakkabı yaptı.

-Zorlu şartlar karşısında elindeki gıdayı temkinli harcıyor.

-Uykunun hayatta kalmak için ne kadar önemli olduğunu biliyor.

-Şikayet dinlemeye asla tahammülü yok, yapıcı yaklaşıyor.

-Sıcak hava koşullarında enerjisini dikkatli harcıyor.