DOĞADA DIMDIZLAK
YENİ BÖLÜM
ÖZEL BÖLÜM

Yoksullukla boğuşan binlerce Gulag mahkumunun, altın madencilerinin, sürücülerin ve azınlık toplumlarından kişilerin yaşamlarını yitirdiği yolun hayatını ve tarihini öğreniyoruz.

© 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.