DOĞADA DIMDIZLAK
YENİ BÖLÜM

HURDA AVCILARI: KLASİK ARABALAR

Hurda Avcıları'ndan Drew Pritchard, araba uzmanı Paul Cowland ile İngiltere'yi baştan aşağıya gezerek klasik arabaları satın alıyor, onarıyor ve satıy...

Hurda Avcıları'ndan Drew Pritchard, araba uzmanı Paul Cowland ile İngiltere'yi baştan aşağıya gezerek klasik arabaları satın alıyor, onarıyor ve satıyor.  

© 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.