DOĞADA DIMDIZLAK ALL STAR
YENİ BÖLÜM

BİLİNMEYENE YOLCULUK

Ünlü arkeolog Josh Gates dünyanın ücra yerlerini dolaşarak insan yapımı kayıp objeleri ve bilinmeyeni yeniden keşfetmeye çalışıyor.

© 2023 Warner Bros. Discovery, Inc. veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.